Uplatnění absolventů

Jaké možnosti má absolvent?

Studium programu Tlumočnictví českého znakového jazyka primárně směřuje k uplatnění absolventů jako tlumočníků v rámci systému distribuce tlumočnických a překladatelských služeb českým sluchově postiženým občanům České republiky (tedy k práci přes organizace zprostředkující tlumočení pro tuto skupinu příjemců). Program ovšem vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na jakékoliv pracovní pozici vyžadující reprezentativní vystupování a dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti v mateřském (případně cizím) jazyce. Po zvládnutí teoretických lingvistických přístupů, které jsou částí programu, je absolvent připraven vykonávat nejen úkoly, které předpokládají pochopení struktury mateřského nebo cizího jazyka, ale zastat i jakékoliv jiné pozice, na kterých je vyžadováno analytické myšlení.

Níže je uvedeno několik příkladů pracovních oblastí a typů pozic vhodných pro absolventy programu.

1. tlumočení v oblasti sociální práce

  • jako tlumočník při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sluchově postižených občanů; např. ve zdravotnictví, sociální oblasti (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matriky a další úřady), v soudnictví a při jednání s Policií ČR, dále při příležitosti svateb, narození dítěte, zajištění péče o seniora, dědictví, pohřbů, jednání s pojišťovnami, bankami, právníky, řemeslníky atd.

2. tlumočení v oblasti vzdělávání

  • jako asistent pedagoga při zajišťování integrace/inkluze na běžných i speciálních školách

3. tlumočení v jiných oblastech

  • jako tlumočník v pracovním prostředí (vnitřní a vnější firemní komunikace, odborný seminář) a na kulturních a společenských akcích (např. konference, plesy, divadelní představení)

4. překlad

  • jako překladatel mezi češtinou (případně jiným mluveným jazykem) a českým znakovým jazykem (písemná komunikace s úřady a institucemi, překlady zákonů, webových stránek apod.)
  • jako řídící pracovník v překladatelských agenturách

5. lingvistika

  • jako redaktor, editor, lexikograf, anotátor jazykových dat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info