Přijímací řízení

Z čeho sestává?

                   


 Přijímací řízení má dvě části: TSP a motivační dopis


 

Test studijních předpokladů (TSP)

Více informací k TSP naleznete zde

Využijte přípravných kurzů zde    

60 otázek, 100 minut, 5 možností

Motivační dopis tvoří doplněk k výsledku TSP.

Výsledek TSP má váhu 60 % a ohodnocení motivačního dopisu 40 %. Dopis napište formou odpovědí a komentářů k níže uvedeným otázkám a úkolům přímo do e-přihlášky – rubrika „Doplňující text“ do 28. 2. 2021. Maximální doporučená délka je 2000 znaků.

Otázky:

  1. Z čeho vychází váš zájem o znakový jazyk nebo komunitu neslyšících?
  2. Popište svůj vztah ke studiu jazyka a textů obecně (např. literární soutěže, jazykové kurzy, vlastní četba v cizím jazyce, práce v zahraničí nebo jiné zkušenosti s cizími jazyky apod.).
  3. Popište svůj vztah k pohybové aktivitě (sport, tanec, divadlo apod.).
  4. Jaká je vaše představa o pracovním uplatnění?
  5. Ve kterém zákoně najdeme komunikační formy osob se sluchovým postižením a jaké jsou tyto formy?

Kritéria hodnocení

Uchazečům, kteří uspějí v případě motivačního dopisu, bude k výsledku motivačního dopisu přičteno 60 % z hodnoty TSP. Tito uchazeči budou seřazeni k přijetí na základě celkového výsledku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info