Navazující studium

Co dál po dokončení Bc. studia?

Absolvent bakalářského studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka může pokračovat ve studiu jakéhokoliv navazujícího magisterského programu. S akreditací navazujícího magisterského programu Tlumočnictví českého znakového jazyka se počítá v budoucnu,                   v současné době ovšem akreditováno není. Jako ideální se pro absolventy bakalářského stupně
v tuto chvíli jeví zvolit navazující magisterské studium:

1. filologického zaměření (na Filozofické fakultě):

  • programy Obecná jazykověda nebo výběr konkrétní filologie, ovládá-li absolvent příslušný jazyk na požadované úrovni

2. pedagogicko-sociálního zaměření (na Pedagogické fakultě):

  • Speciální pedagogika - se zaměřením na logopedii a surdopedii,
  • Speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii a znakový jazyk (studijní program primárně určený pro studenty se sluchovým postižením),
  • Speciální pedagogika - komunikační techniky,
  • Specializace v pedagogice (učitelství konkrétních předmětů),
  • Sociální pedagogika a volný čas (na Fakultě sociálních studií) - Sociální práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info