Nejčastěji kladené dotazy

Najdi odpověď právě na ten svůj!

Před studiem

 1. Je u nástupu nutná znalost znakového jazyka? Pomůže mi předešlá znalost ČZJ během studia TCZJ?

  Nápomocné to je ze dvou důvodů: budeš se orientovat v základech ČZJ, budeš znát i některá slovíčka, a navíc lze některé kurzy ČZJ, absolvované i mimo Masarykovu univerzitu, uznat místo některých předmětů. Vše je o domluvě s vyučujícími, tak se neboj se s nimi spojit a zjistit, jaké jsou možnosti. Předešlá znalost ČZJ ale není vyžadována ani nutná, studovat můžeš i jako úplný začátečník – my tě vše naučíme, jelikož hodin ČZJ je během semestrů opravdu hodně a probíraná látka je obsáhlá.


 2. Čím vším projdu u přijímaček? Mám se bát?

  Přijímačky sestávají ze dvou částí: TSP a motivačního dopisu. Více o celém procesu se dozvíš na stránce Přijímací řízení, ale rozhodně se bát nemusíš. TSPčka si můžeš zkusit dopředu a otázky na motivační dopis jsou také na webu. Smyslem motivačního dopisu je ujistit se, že se opravdu zajímáš o tento konkrétní obor. Práce tlumočníka je poměrně psychicky náročná a člověk musí vědět, proč to dělá.


 3. Jakou mám šanci uspět u přijímací zkoušky?

  V roce 2020 byl přijatý přibližně každý 6. uchazeč.


 4. Musím úspěšně zmaturovat, pokud se chci hlásit ke studiu?

  Ano – studium na Filozofické fakultě MU je podmíněno složením maturitní zkoušky – tato podmínka se tedy týká i studia TCZJ, viz definice Bc. studia ve slovníčku pojmů na webu FF MU.


 5. Z jakých předmětů je dobré maturovat?

  Zde není rozhodující, z čeho skládáš maturitní zkoušku, jelikož přijímáme uchazeče na základě dosažených bodů z TSP a motivačního dopisu. Jako doporučení lze udat maturitu z ZSV nebo sociální činnosti, ale vyžadováno to není – vše se u nás naučíš od základu a důležitější než „správná” maturita je přijít s chutí tlumočit!


 6. Mohu TCZJ studovat i když jsem Slovák/Slovenka?

  Určitě mezi námi uvítáme i Slováky! Již u nás studovala jedna Slovenka a nenarazila na žádnou jazykovou bariéru. Slováci mohou tlumočit z češtiny do ČZJ v případě, že mají dostatečnou znalost obou jazyků.


 7. Jsou nějaké výhody nebo naopak nevýhody toho, že TCZJ je nově vzniklý studijní program?

  Naši nynější studenti se vyjádřili, že nevýhody nevidí. Naopak si myslí, že mládí programu i malý počet studentů pomáhá tvořit atmosféru, ve které se všichni společně podílí na vznikající tváři TCZJ.

  Během studia

 8. Co vše je náplní studia?

  Studium je rozděleno do 3 částí – znakový jazyk, tedy praktická výuka (konverzace, jazyková cvičení atp.), lingvistika (gramatika, morfologie atp.) a tlumočnický blok (teorie tlumočení, praxe). Více se dozvíš na stránce O studiu.


 9. Mohu studovat TCZJ jako dvouobor? Pokud ano, jak náročné to je? Je doporučeno studovat TCZJ jako jednoobor?

  Doporučujeme studovat TCZJ jako jednoobor, případně jako dvouobor (TCZJ jako hlavní studium) s příbuzným programem, jako je Sociální pedagogika nebo Obecná jazykověda (jako vedlejší studium), a to z toho důvodu, že studium TCZJ je časově náročné, zejména, když začne i praxe. Více o možnostech a kombinacích studia se dozvíš na stránce Bakalářské studium.


 10. Mohu TCZJ studovat kombinovaně (dálkově)?

  Jelikož je nutná pravidelná a intenzivní výuka jazyka (jazykové semináře a tlumočnická cvičení), zatím se o této formě studia neuvažuje a akreditovaná je pouze jeho prezenční forma.


 11. Kolik hodin týdně budu znakovat?

  To záleží na konkrétním semestru a na tom, jak přesně se budeš řídit doporučeným studijním plánem, ale například hned v prvním ročníku, kde se zaměříme hlavně na výuku ČZJ, tě čeká 5 až 6 hodin znakování týdně. Pokud se ti to podaří dobře rozložit, můžeš znakovat každý den! V dalších semestrech se pak část praktické výuky vystřídá za praxe,
  takže znakování bude pořád dost.


 12. Jaké studijní materiály jsou ke studiu ČZJ dostupné?

  Jsou to zejména dopředu připravené prezentace a videa od vyučujících, které vám nahrají do školního informačního systému. Kromě toho se hodně využívá i Dictio – slovník (nejen) českého znakového jazyka, který je vytvářen u nás na MUNI. Většina materiálů je tedy v češtině a ČZJ, některé doplňkové materiály jsou v angličtině.


 13. Jsou vyučující ČZJ rodilí mluvčí?

  Ano, všichni lektoři praktických jazykových seminářů jsou rodilý uživatelé ČZJ. Teorii ČZJ pak učí slyšící i neslyšící lingvisté.


 14. Jaký dialekt ČZJ se učí?

  Záleží na vyučujícím. Běžně se znakuje v moravské variantě ČZJ, ale vyučující se snaží ukázat studentům pokud možno co nejvíce variant znaku, aby byli absolventi připraveni porozumět i jiným než moravským znakům.


 15. Učí se během studia předmět, ve kterém by se vyučovala rozdílnost dialektů/variant ČZJ?

  Na reagionální rozdíly ve znacích je průběžně upozorňováno v jazykových seminářích, které vedou neslyšící lektoři. Samostatný předmět na toto téma zatím nemáme.


 16. Když nebudu rozumět některému znaku, mohu během výuky mluvit/psát, nebo pouze znakovat?

  V praktických předmětech se nemluví, ale používá se tzv. přímá metoda – učíme se ČZJ  přímo v ČZJ. Ale vůbec se neboj, když něčemu nebudeš rozumět, vyučující ti to vysvětlí opisem nebo obrázky. Naopak v předmětech, které vyučují slyšící, se neznakuje, ale mluví.


 17. Záleží na tom, kterou rukou znakuji?

  Princip je zde stejný jako v případě psaní/používání rukou u leváku a praváků – není to tedy tak, že by pravák a levák měli v komunikaci v ČZJ problém dorozumět se. Záleží tedy na každém, jakou rukou má dominantní, a tou mu bude i přirozenější znakovat jednoruční znaky. Neexistuje takový znak, který by bylo nutné znakovat pouze levou nebo pravou rukou – je to individuální. A u obouručních znaků je to tak, že dominantní ruka se pohybuje.


 18. Co mám čekat od praxe?

  Povinná praxe zahrnuje 480 hodin a je rozdělena na 430 hodin tlumočení přes organizace zprostředkující tlumočnické služby a 50 hodin tlumočení v komunitních organizacích neslyšících. Praxe můžeš plnit během celého studia, doporučený studijní plán je ovšem nastaven tak, že počítá s nulovou vstupní znalostí ČZJ a předpokládá dostatečnou jazykovou úroveň pro výkon praxe až v pozdějších semestrech. Více o možnostech praxe se dozvíš na stránce Praxe.


 19. Budu moci přímo po bakaláři tlumočit, nebo si musím dodělávat nějaký kurz?

  Ano, přímo po třech letech studia z tebe bude tlumočník ČZJ a můžeš jít tlumočit! Nemusíš si dělat žádné dodatečné kurzy ani certifikáty, vše potřebné je již zahrnuté ve studiu. Toto platí pro jednooborové studium a hlavní obor ve sdruženém studiu. Studijní plán vedlejšího oboru je zredukovaný a pro plnohodnotné uplatnění na pracovním trhu je potřeba dodělat si ještě vzdělání v sociálních službách. 


 20. Jaká část studia je v začátcích nejnáročnější?

  Záleží, zdali považujete za náročnější zorientovat se v teoretických nebo praktických předmětech – obecně ale studenti považují za náročnější teoretické předměty, a naopak praktickou výuku za jednodušší.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info